Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kemal Üçüncü

BEKTAŞİLİK

Kemal ÜÇÜNCÜ Bektaşilik, büyük Türk mutassavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli etrafında teşekkül etmiş ve onun ismine…