Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kazan Türkleri

Dil Yarası…

Roza KURBAN Tataristan’da son günlerde yaşananlar, Kazan Tatar Dili konusunu ilk gündem maddesi haline…