Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kazan Tatarları

Millet Anaları

Roza KURBAN 7 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da Ayaz Tahir Türkistan İdil Ural Vakfı’nda “Millet Anaları” başlıklı…

Dil Yarası…

Roza KURBAN Tataristan’da son günlerde yaşananlar, Kazan Tatar Dili konusunu ilk gündem maddesi haline…

Zulüm ve Direniş

Roza KURBAN Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı,…

Göç…

Roza KURBAN Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye,…