Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kazan Tatarları

MİLLET ANALARI

Roza KURBAN 7 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da Ayaz Tahir Türkistan İdil Ural Vakfı’nda “Millet Anaları” başlıklı…

İNKIRAZ YOLUNDA…

Roza KURBAN Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son bulmaya inkıraz denir. İnkıraz konusunu bir millet bağlamından…

DİL YARASI…

Roza KURBAN Tataristan’da son günlerde yaşananlar, Kazan Tatar Dili konusunu ilk gündem maddesi haline…

GÖÇ…

Roza KURBAN Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye,…