Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kargir Köprü

Türkiye Köprüleri

Prof. Dr. Gülsün TANYELİ Anadolu, yaklaşık iki bin yıldır kalıcı köprülerin inşa edilmesini olanaklı kılan coğrafi…