Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Karaim Türkleri

KIRIMÇAKLAR

Sovyetler Birliğinin Türkçe konuşan küçük halklarından olan Kırımçakların, menşei dili ve folkloru araştırmacıların…

KARAİM TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. İsmail DOĞAN - İlgi KIVRAKDALKaraim İsmi ve Anlamı Karaim ismi, Karaim dilinde Karay, çoğulu…