Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kamu Hukuku

Eski Türklerde Hukuk

Doç. Dr. Esra YAKUT Bazı araştırmacılar, İslâmiyet’ten önceki dönemlerde yaşayan Türkleri, göçebe kültüründen…