Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kam

Eski Türklerin Dini

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli…

Gök Tanrı İnancı

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar…

Alkış ve Kargışlar

Mahmut SEYFELİ Bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler sırasında kullanılması âdet haline gelmiş, belli bir…