Tarama Etiketi

Kam

ESKİ TÜRKLERİN DİNİ

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli birikimi bulunmayan dönemin sosyal bilimcilerinin akıllarına gelen ilk mistik yapı Şamanizm olmuştur. Üstelik Şamanizm…

GÖK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar içinde yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Bilinen en eski inanç sistemlerinden biri de Gök Tanrı inancıdır. İ. Kafesoğlu’na göre,…

KIRGIZLARDA DİNÎ VE SOSYAL HAYAT

Prof. Dr. Mustafa ERDEM A. Dinî Hayat Kırgızlar, bir Türk topluluğu olarak, diğerlerinin yaşadığı dinî hayatı yaşamış, din alanında onların birikim ve tecrübelerine sahip olmuştur. Aynı bölgelerde ve diğer Türk toplulukları ile iç içe…

ALKIŞ VE KARGIŞLAR

Mahmut SEYFELİ Bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler sırasında kullanılması âdet haline gelmiş, belli bir durumda söylenmesi sebebiyle kalıplaşıp sözlere ilişki sözleri ya da kalıp sözler adı verilir. Aynı dili konuşan insanlar,…

ALTAYLARDA TÜRKLER VE İNANÇLARI

Nadya YUGUŞEVA Aktaran: Sadık TURAL Sonsuzluğa uzanan beyaz buzla kaplı Altay Dağlarının eteğinde yaşayan soydaşlarınızın, dinî ve sosyal hayatlarını size anlatmaya çalışacağım. Altay Cumhuriyeti iç işlerinde bağımsız; dış işlerinde Rusya…