Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kağan

Kağanlar ve Armağanlar

Prof. Dr. Sencer DİVİTÇİOĞLU Bu makale VI-VIII. yüzyılları arasında Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin sosyal ve…