Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kafkasya

Nogay Soykırımı

Hakan BENLİ Hâkimi oldukları ve Nogay Bozkırı olarak adlandırılan devasa büyüklükteki bir coğrafyadan; bugün…

Baku Hanlığı

Dr. Merziye İSKENDEROVA On sekizinci yüzyılın ortalarına doğru İran İmparatorluğunda yaşanan derin ekonomik ve…

Kafkasya ve Avarlar

Dr. Sevda A. SÜLEYMANOVA Avarların konar göçer mi yoksa yerleşik bir halk mı olduğu konusunda literatürde muhtelif…

Kafkasya’da Hunlar

Doç. Dr. Tarık DOSTİYEV Türkler, ilkin Orta Çağ Kafkasya’nın siyasi, etnik ve kültürel hayatında aktif rol…