Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kader

Kader

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız Ukbâda belki olsa gerek itibârımız. Ağyâr gül…