Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İzmir

Sevr Paylaşımı

Yrd. Doç. Dr. Ömer BUDAK Sevr Paylaşımı’nın orijinal Osmanlıca metni Türkiye Büyük Millet Meclisi…