Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İstanbulun Fethi

Fetih Marşı

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek; Kerpetenlerle sûrun dişleri…

Fatih

Muslim World mecmûasının mümtaz kârilerine bu etüdümle Garb âlemince pek az tanınan bir devir ve pek büyük bir…