Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İstanbulun Fethi

FETİH MARŞI

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek; Kerpetenlerle sûrun dişleri…

FATİH

Muslim World mecmûasının mümtaz kârilerine bu etüdümle Garb âlemince pek az tanınan bir devir ve pek büyük bir…