TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"İstanbul" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı İmparatorluğu’nda Polis Teşkilatı, imparatorluk toprakları üzerinde asayiş ve güvenliği sağlayan bir kurum olarak 19....
Tarihi belgeler hem cahil hem de yalancı çirkin politikacıların dediklerini tersyüz eder. Son zamanlarda, ülkemin...
1. İstanbul’da Emlak ve Akar Vergisi Uygulamasının Başlaması İstanbul’da yaşayan halk askerliğin yanında bazı vergilerden...
Osmanlı toplumundaki esnaflığın kökenleri daha önceki Türk-İslâm devletlerine kadar uzanmaktadır. Osmanlı şehir hayatında görülen bu...
Uygarlıkları, insanları, tarihi yok eden savaşlar, geride sağ kalabilenleri de sağlıksız, yiyeceksiz, evsiz, işsiz ve...
Osmanlı Devleti’nin sınırları dahilinde, bazen İstanbul’da bazen memleketin muhtelif köşelerinde zaman zaman isyanlar meydana gelmiştir....
Bir ibadet yapısı olan mescitin mimari gelişimine değinmeden önce, terminolojik olarak ele almak gerekir. “Mescit”...
Ele geçirilmesi çok zor ve hatta imkansız görülen dünyanın incisi İstanbul, fetihten hemen sonra şehrin...
Kuzey Türklerindendi, Prof. Zeki Velidi Togan ve Balenin Çarı diye bilinen Rudolfo Nureyef gibi Başkurdistan’lıydı....
Osmanlı tarihi araştırmacılığında son yıllarda dinî alana olan ilginin arttığını biliyoruz. Bu alanın önemli unsurlarından...
Toplum ve kent mekanı arası ilişkinin incelendiği bu yazıda, İstanbul’un serüveni anlatılmaktadır. İstanbul’un Türkler tarafından...
İstanbul dünyanın en önemli stratejik bölgesinde kurulmuş bir şehirdir. 1453 yılında Türk hakimiyetine giren şehir,...
Fethin Yakın Arka Planı Küçük bir beylik olarak Bizans’ın sınır boylarında kurulan Osmanlı Devleti’nin İstanbul...
Rum Çetelerinin Kuruluş ve Çalışma Şekilleri Yunan eşkıya komitelerine mensup Nikola Dimitri’nin verdiği ifadede yer...
Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlûp sayılan Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi’ni imzalamak mecburiyetinde bırakılmıştı. İtilâf Devletleri...
Bir büyük milletin yeniden var olma savaşını verdiği bu muazzam mücadelede Ankara Hükümeti, son Osmanlı...
Osmanlı Devleti’nin parçalanmak istendiği; İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği, Doğu Anadolu’da da bir Ermenistan Devleti...
Tarih boyunca Byzantion, Antonina, Konstantinopolis gibi değişik isimlerle anılan ve kaynaklarda “şehirler kraliçesi” olarak adlandırı­lan...
Harem-i Hümayun veya Batılılarca “tutsak olmuş kadınla­rın dünyası” (Akşit 23) olarak tanımlanan harem, tarih boyunca...
”Fatih İstanbul’u alıp da alayla Ayasofya önüne geldiği zaman derinden derine bir inilti işitti. Sesin...
Müslümanların İstanbul’u fetih arzulan çok erken tarihlerde başlamıştır. Hicrî 52, miladi 672 yılında Hz. Muhammed’in...
Yılbaşı sonrasında batılı gizli servislerin Orta Doğu ülkelerinde başlattığı karışıklık ortamı, Büyük Orta Doğu projesinin...
Feridun Yıldız, haberiniz.com’un editörüdür. Yüksek lisans çalışmasını Milliyetçi Hareket Partisi tarihi ve ideolojisi konusunda yapmıştır....
İstanbul’u zapt eden Türk askerlerinden 18 kahramanın taşlarını saklayan bir mezarlık bakımsızlıktan yok olmak üzere....
Ondört yaşındaki çocuklar, günümüzde daha kendi yemeğini bile yiyemez ve sokakta misket oynarken, Fatih Sultan...
28 Şubat 2013 İLK MİTİNG BURSA’DA AMA BU “OLİMPİYAT” IN BAŞLANGIÇ MEŞALESİNİ YAKACAK OYUNCU SENSİN...