Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İstanbul

İstanbul Mescitleri

Şükrü SÖNMEZER - Selçuk SEÇKİN Bir ibadet yapısı olan mescitin mimari gelişimine değinmeden önce, terminolojik…

İstanbul’un Fethi

Prof. Dr. Feridun EMECEN Fethin Yakın Arka Planı Küçük bir beylik olarak Bizans’ın sınır boylarında kurulan…