Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İstanbul

İSTANBUL MESCİTLERİ

Şükrü SÖNMEZER - Selçuk SEÇKİN Bir ibadet yapısı olan mescitin mimari gelişimine değinmeden önce, terminolojik…

İSTANBUL’UN FETHİ

Prof. Dr. Feridun EMECEN Fethin Yakın Arka Planı Küçük bir beylik olarak Bizans’ın sınır boylarında kurulan…