Etiket: İsmet İnönü

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından sonra, Türkiye’nin çok partili siyasi hayata...
17.10.2015
3.394
Lozan Andlaşması, 1. Dünya Savaşı’na son veren andlaşmalar arasında bugün...
26.08.2015
1.789
“Bu Muahedenâme, Türk Milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr...
22.08.2015
5.306
Ermenilerle ilgili Lozan’da görüşmeler yapılırken, Türkiye dışında yaşayan Ermeniler mümkün...
02.08.2015
1.278
Ermeni meselesi, konferansta öncelikli konular arasında değildi, fakat “Türkiye’deki azınlıklar”...
28.07.2015
1.320
1 Aralık 1945’te Bayar’ın yeni bir parti kuracağı açıklandı. Bunun...
07.07.2015
1.052
1940’ların ortalarında İnönü’nün arzusunun uzun zamandan beri rejimin daha liberalleşmesi...
29.06.2015
1.237
Bu yazı serisine başlarken şunu açıkça beyan etmek isteriz ki;...
29.06.2015
1.374
Kazım Karabekir Paşa’nın tevkif olayında kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu görüşlerini...
15.05.2015
1.321
Son günlerde bize göre dipten dolma veya kulaktan dolma diye...
11.05.2015
1.558
Bu gün bütün Türkiye 16 yaşında bir çocuğun Cumhurbaşkanına hakaret...
26.12.2014
2.257
Tayland’da  mülteci olarak bulunan 300  Uygur  Türkü  Acilen Türkiye’ye  getirilmeli,...
02.12.2014
5.968
İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğu zaman bunu müspet karşılayanlardan biri de...
10.03.2014
1.339
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın Radyo’da birkaç kere okunan, gazetelere de geçen...
10.03.2014
1.111
TRT kanunu meselesi Millet Meclisini işgal eden mühim konulardan biri...
10.03.2014
1.381