Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İskitler

Alp Er Tunga ve Turan

Prof. Dr. Kahraman RECEBOV Turan tarihinin bilinmeyeni çoktur. Türkistan tarihinde çözümünü bekleyen nice sırlar…

Saka-Pers Mücadelesi

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Gazi. Ü. Fen-Ed. Fak. Tarih B. Öğr. Üyesi Sakalar Asya içlerinden Avrupa içlerine…

Önasya’da İskitler

Yrd. Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ Savaşçı atlı uluslardan biri olan İskitler, batıda Tuna Nehri havzasından doğuda Çin’e…

Eski Türklerde Yazı

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler…

Sarmatlar

Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Bozkırlar tarih öncesi devirlerden başlamak üzere çeşitli kültürlerin varlığını sürdürdüğü…

İskitlerin Kimliği

Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitler Atlı Kavimler Medeniyetinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Onlar Bozkır…

İskitler

Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle karışıp, kaynaşmalarında ve bazen büyük bir, güç olarak…