TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"İlhami Durmuş" ile Etiketlenen Konular

Gazi. Ü. Fen-Ed. Fak. Tarih B. Öğr. Üyesi Sakalar Asya içlerinden Avrupa içlerine kadar bozkır...
Dünya üzerinde her insan topluluğu bir yer tutar. İnsanların yurt tuttukları yerler coğrafi mekânlardır. Bu...
Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu...
A – ÇİFT BAŞLI KARTAL ARMASI Kartalın Orta Asya Türklerinde totem hayvanı olarak kabul olunduğunu...
Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu...