Tarama Etiketi

II. Mahmud

II. MAHMUD DEVRİ PARA POLİTİKALARI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat SARICAOĞLU Osmanlı Devleti’nde sikke darbedilmesi, ilk olarak Osman Bey zamanında, gerçekleştirilmiştir. Değişik ağırlık ve çeşitlere sahip gümüş paralar akçe olarak adlandırılmakta ve saltanat şiarı olarak tahta…