Tarama Etiketi

II.Abdulhamid

OSMANLILARDA İSTİHBARATÇILIK

Osmanlılar zamanında çoğu Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname’sinin etkisinde kalınarak yazılmış olan nasihatnâme ve siyasetnâme tarzındaki eserlerde casus kullanmanın önemi ısrarla vurgulanmıştır. Bu eserlerde ülke içinde olduğu gibi dış…

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908-1914)

Genel olarak XVII. yüzyıl rasyonalizm (akılcılık) çağı ise, XIX. yüzyıl da bilim çağıdır. Gerçekten, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı dünyasında hem bilimin hem de bilim adamlarının itibarı fevkalade artmıştır. Zira bilimin…

SULTAN II. ABDÜLHAMİD

1 Eylül 1842’de Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Tirimüjgan Kadın Efendi’dir. Osmanlı tahtındaki 34. padişah olarak 31 Ağustos 1876’da tahta geçen II. Abdülhamid yaklaşık 33 sene hükümran olduktan sonra 27 Nisan…

1923’DE MUSUL İŞTE BÖYLE KOPTU

Ekrem KARADENİZ Kuzey Irak, Musul ve Türkmenlerin sorunları hakkında çok yazıldı, konuşuldu ve tartışıldı. Bugun yaşadığımız ve çınar gibi büyüyen bu sorunların kökü nereye kadar iniyor ve tohumu ne zaman atıldı diye tarih sayfalarına…