Tarama Etiketi

Hüseyinzâde Ali

HALKA DOĞRU DERGİSİ VE MUHTEVASI

Prof. Dr. Mustafa SEVER II. Meşrutiyet’in ilânından (23 Temmuz 1908) sonra, çözülme ve çökme süreci hızlanan Osmanlı Devleti’ni kurtarmak çabasıyla özellikle devrin aydınları, fikir adamları tarafından devletin kurtuluşuna çözüm olarak…