Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Hüseyin Nihâl Atsız

NAMIK KEMAL

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Yakın tarihimizin en büyük şahsiyeti olan Namık Kemal hakkında şimdiye kadar yazılan…

RIZA NUR

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Türkçülük ülküsünün bugünkü en büyük şahsiyeti Rıza Nur artık "Dünkü şahsiyet" oldu. 63…

RIZA NUR’UN HAYATI

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  AİLESİ RIZA NUR'un baba tarafı en aşağı 200 yıldan beri Sinop'ta oturan ve "İmamoğlu" adını…

SIFIRA CEVAP

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Benim, sıfırlarla uğraşacak zamanım yoktu. Fakat o "Sıfır", "Dâvam" adıyla çıkardığı kitabın…

YALAN

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Hamit Şevket, ömrünün kışını yaşıyan, belki kırk yıllık bir hukukçudur. Bilhassa…

ZİYA GÖKALP

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Fikir tarihimizde birinci planda yer alan şahsiyetler arasında Ziya Gökalp’ın özel bir yeri…

HADDİNİ BİL

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Hâkimiyeti Milliye’nin 21.XI.1933 tarihli 4434. sayısında A. Muhip imzasıyla Orhun'dan…

68. VİLÂYETE SEYAHAT

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Pek çok Türk'ün yaşadığı Münih'e "Türkiye'nin 58. vilâyeti" denildiğini biliyordum, 27 Mayıs…

AÇIK YÜREKLİ OLMAK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bütün, dinler ve ahlâk sistemleri açık yürekliliği ahlakî bir davranış olarak tanır. Çünkü…

ALTINCI FİLO

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Küçük tedbirlerle mühim arızaların giderilmesi, çok defa mümkündür. Işığın yerini…

ASIL MESELE

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Amerika'da yapılan ve esrarı Amerika ile Kanada'da bilinen atom bombası sırlarının Ruslar…

BOZKURT KORKUSU

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin bir…