Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Hüseyin Nihâl Atsız

Bölüm 2.05 – YUMRU

Yüzbaşı Böğü Alp ilk önce kağanın gönderdiği üç ata baktı. İkisi yük, biri binek atı idi. Kesenin içinde epey akça…

Bölüm 1.14 – AKIN

Aradan dört ay geçti. İlkbahar, Ötüken’i cennet gibi güzelleştirmişti. Bozkırlar yeşermiş, karların erimesiyle…

Bölüm 1.09 – ÇALIK

“Açın üzerine dokuz yorgan örtseler uyuyamaz” sözünü Çalık çok iyi anlamıştı. Son yiyeceklerini anasıyla karısına…

Bölüm 1.08 – YARGU

Bütün yasavullar (polis) Kağan’dan buyruk almışlardı. Geceleri Çinlilerin çadırlarına iyice göz kulak olacaklar, bu…

Bölüm 1.07 – KİNEŞ

Kurultay kurulmuştu. Kağan, Batı Kağanından gelen bitiği, okuması için Kür Şad’a uzattı. Kür Şad bitiği okuduktan…

AFŞIN’E AĞIT

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Ne ümitlerle gelip dünyaya En güzel ismi takındın: Afşın! Böyle erken bırakıp gitme…

AYRILIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Sevdiğim, kemençede titretiyorken yayı, Bülbül sustu, unuttu o eski ağlamayı. Öyle…

BAHTİYARLIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bahtiyarlık ne zafer kısrağına binmektir; Ne yaşarken dünya uçmağına inmektir. Şekli…

DAVETİYE

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Ey Benito Musolini! Ey gayet yüce, İtalyanlar başvekili muhterem Duçe! Duydum ki,…

DOSTA SESLENİŞ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Od düşmüş gönlüme. Söndür de derdine yan... Muhanne yolu kesmiş, Çöldeki merdine yan...…

DÜN GECE

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dün gece ne kadar güzeldi alem, Göklerin şanlı mehtabı vardı. Sevdanın topraktan taştığı…

ESKİ BİR SONBAHAR

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Sonbahardı... Seninle geçiyorduk o yoldan; Topraklardan, havadan bir hüzün taşıyordu.…

GEL BUYRUĞU

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Tanrının "gel" buyruğu tatlılıkla erince Ona doğru can kuşu nice uçmasın, nice? Ne…

GERİ GELEN MEKTUP

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem, bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?…

HÂTIRALAR

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bir anda uzun yıllar aşar hâtıralarla; İnsan ona derler ki yaşar hâtıralarla, Mâzideki…

KADER

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız Ukbâda belki olsa gerek itibârımız. Ağyâr gül…

KAĞANLIĞA DOĞRU

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Çekildi mi kılıçlar Türk'ün gönlü hoşlanır Kağanlığı kurmaya Yeni baştan başlanır…

KAHRAMANLIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.…

KARANLIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Son ışık söneli nice zamandır; Rüyalar! Yeniden önüme düşün! Yardan ayrı geçen uzun…

KORKU

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bir lahza uzaktan seni görmem, Hasretle yanan bağrıma bir damla su oldu. Sensiz geçerek…

KOŞMALAR – AĞIT

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Gönlümde yazdığım bu son ağıta Nazire yaparak coşan dalgalar! Hastası olup da geç vakit…

KOŞMALAR – AŞKINLA

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Aşkınla senin bunca gönül etmede nale… Uğrunda akan gözyaşımız oldu şelale. Onmaz kara…

KÖMEN

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Analım Tunga Er efsanesini; Duyalım geçmişin erkek sesini. Bürüyüp Tanrıdağ'ın çevresini…