Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Horasan

Timur ve Seferleri

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy SOLMAZ İranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye…