TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Hokant Hanlığı" ile Etiketlenen Konular

Rus Çarı II. Aleksander’in 19 Şubat 1876’da çıkardığı beyannameyle Hokand Hanlığı ve hanlığın sınırları içinde...