Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Hazar Hakanlığı

Hazar Hakanlığı

Yedinci ve onuncu yüzyıllarda güçlü teşkilâtı, ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve İktisadî refahı sayesinde…