Tarama Etiketi

Hayatı

BİR EĞİTİMCİ OLARAK NASREDDİN HOCA

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK Nasreddin Hoca yaşamış bir şahsiyet midir? O’nun adına söylenen nükteler gerçekten O’na mı aittir? Başka ülkelerin Nasreddin Hoca’ya sahip çıkmaları ne anlama gelmektedir? Biz yeterli ölçüde sahip çıkabildik mi?…

NASREDDİN HOCA

Dr. Nükhet TÖR Nasrettin Hoca hakkında yapılan araştırmalarda Hocanın kimliği, yaşadığı devir hatta yaşayıp yaşamadığı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin çeşitliliği ve eldeki belgelerin azlığı, araştırmacının önüne…

YÛNUS EMRE

Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden birisi olan Yûnus Emre, İslam’ın getirdiği irfan nûru ve Türk milletinin asırlar içinde geliştirdiği millî kültür unsurlarıyla aydınlanan bir mutasavvıf şairdir. O,…

ENVER PAŞA

Yrd. Doç. Dr. Hasan BABACAN Enver Bey, 23 Kasım 1881’de İstanbul’da Divanyolu’nda eski Lisan Mektebi karşısındaki evlerinde dünyaya gelmiştir. Altı yaşına kadar İstanbul’da çeşitli iptidâî mekteplerine devam etmiş, Fatih Mekteb-i…

PROF. DR. OSMAN NEDIM TUNA

HAYATI 1 Ocak 1923'te Düzce'de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Fen kolundan mezun oldu (1941). 1941 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdi. Bu bölümde öğrenim gördüğü yıllarda, Edebiyat Fakültesi…

HAMÂMÎZÂDE İSMAİL DEDE EFENDİ

Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN Ondokuzuncu yüzyıl, hem Osmanlı hem de Batı dünyası için birçok değişikliklerin ve yeniliklerin yaşandığı önemli bir dönemdir. Yeni arayışlar ve anlayışlar çerçevesinde ortaya çıkıp zamanla gelişen yeni akımlar…

MİMAR SİNAN

Prof. Dr. Semavi EYİCE Anadolu’nun kuzeybatısında küçük bir beylik halinde doğarak çok kısa bir süre içinde büyük bir devlet durumuna çıkan Osmanlı Devleti 15. yy.dan itibaren de parlak bir medeniyetin yaratıcısı olmuştu. Osmanlı Devleti…

PÎRÎ REİS (1470?-1554)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AK Hayatı Babasının adı Hacı Mehmed olan Pirî Muhyiddin Reis, Kitâb-ı Bahriye’nin ilk telifine göre Kemal Reis’in kız kardeşinin, bu eserin ikinci telifi ve haritalardaki imzasına göre de erkek kardeşinin oğludur.…

KÂTİP ÇELEBİ (1609-1657)

Eyüp BAŞ A. Hayatı ve Yetişmesi On yedinci yüzyıl Osmanlı bilim dünyasının en önemli simalarından biri olan Kâtip Çelebi hakkında günümüze kadar çok şey yazılmış ve söylenmiştir. Şüphesiz bu birikim, onun hayatını ve ilmî kişiliğini…

BÎRÛNÎ

Bîrûnî’nin künyesi müellifler tarafından genelde, Ebû Reyhân el-Müneccim el-Bîrûnî, Muhammed b. Ahmed Ebû Reyhân el-Bîrûnî el-Harezmî, Ebû Reyhân Müneccim el-Bîrûnî, Üstâd Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî şeklinde kaydedilmektedir.…

ATATÜRK’ÜN HAYATI

Mustafa Kemal 1881’de çeşitli kültürlere açık, bir liman şehri olan Selanik’te doğmuştur. İmparatorluğun gelişmiş şehirlerinden birisi olan Selanik, yeni düşünce ve siyaset akımların yankı bulduğu kozmopolit bir merkez olmasının yanı sıra,…

PROF. DR. OSMAN TURAN

 PROF. DR. OSMAN TURAN’IN HAYATI ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ ( 1914 - 17 Ocak 1978 )GİRİŞ Milletlerin istikbali için tarih yazmak yapmak kadar mühimdir. Zira devrimizde tarih şuürunu taşıyan milletler milli kudret ‘ medeniyet hamlelerinde…

AKDES NİMET KURAT

Turan CANGiriş 1917 Ekim ihtilalini takiben Türk Dünyasının farklı bölgelerinde kendi cumhuriyetlerini kuran fakat yaşatma ve yaşama hakkı elinden zorla alınmış olan ilim, fikir ve devlet adamlarından Türkiye’ye gelebilenler genç…

RIZA NUR’UN HAYATI

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  AİLESİ RIZA NUR'un baba tarafı en aşağı 200 yıldan beri Sinop'ta oturan ve "İmamoğlu" adını taşıyan bir aileye mensuptur. Rıza Nurun bilinen ilk atası Sinoplu Hacı İbrahim'dir. Bunun oğlu Sinop Kalesi dizdarı Mustafa…

ALMAS YILDIRIM – Hayatı ve Şiirleri

Elmas Yıldırım, 25 Mart 1907’de Azerbaycan’ın Gala köyünde doğdu. Babası Abdülmuhammet, anası Nisa Hanımdır. Yıldırım’dan sonra ailenin, Sona, Ziba, Abdülali, Mehmetali ve Haydar adlı 5 çocuğu daha dünyaya gelir. Yıldırım’ın göbek adı…