Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Harizm Türkçesi

HÂRİZM TÜRKÇESİ

Prof. Dr. Nuri YÜCE Türkler Müslüman olduktan sonra Orta Asya’da gelişen ilk edebî yazı dili Karahanlı (Hakaniye)…