Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Harezmşah Celâleddîn Mengübirdi

HAREZMŞAHLAR DEVLETİ

Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN Hazar Denizi’nin doğusunda Ceyhan (Amû-Deryâ) nehrinin aşağı mecrasının her iki…