Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Harezm

HİVE HANLIĞI

Yrd. Doç. Dr. Feridun TEKİN Hive, 1804-1920 yılları arasında Orta Asya’da hüküm sürmüş bağımsız Türkistan…

TİMUR VE SEFERLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy SOLMAZ İranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye…

HÂRİZM TÜRKÇESİ

Prof. Dr. Nuri YÜCE Türkler Müslüman olduktan sonra Orta Asya’da gelişen ilk edebî yazı dili Karahanlı (Hakaniye)…

HAZARLAR

Prof. Dr. Yakov Kuzmin - YUMANADİ Yrd. Doç. Dr. Pavel V. KULESHOV Hazarların tarihi üzerine yapılan…