Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Haluk Selvi

SİVAS KONGRESİ

Haluk SELVİ Anadolu’da Millî Mücadele’nin başlatılmasında önemli bir yeri bulunan Sivas Kongresi, Mustafa Kemal…