TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Halk" ile Etiketlenen Konular

Sosyal Yapı Memlûkler Dönemi’nde Mısır toplumu çeşitli tabakalardan meydana gelmiş bir sosyal yapıya sahip gibi...
Atatürk’e göre halka hizmet en yüce görevdir. Halkın içine girmeli, onunla kaynaşmalı, onu dinleyip ondan...
Bu yazıda Mustafa Kemal “halk ile kaynaşma” tutkusunu anlatıyor. Ölümsüz Mustafa Kemal düzenliyor, tamamlıyor ve güncelliyor....
Milli İrade, Millet İradesi Demek Değildir… Toplumun devamlılığını anlatan, varlığını ebedileştiren kavramlar olduğu kadar, aynı...
İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemikten…, diğeri sizler, ölümsüz olan. M. K....
Halk münevverler için değil, münevverler halk içindir. Geçmiş zamanlardan beri cemiyet hayatımıza bakacak olursak bu...
Kültür tarihi çerçevesinde daha önceki araştırmalarımızda ve dolayısıyla da kaleme almış olduğumuz yazılarımızda, “Türk Devlet...