TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Hakimiyet ve Hükümdarlık Alâmetleri" ile Etiketlenen Konular

Gazneli Devleti, teşkilât yönünden çağdaşı devletlerin teşkilâtıyla paralellik göstermektedir ve temelde aynı sistem üzerine oturmuştur....