TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Hakas Türkleri" ile Etiketlenen Konular

Tarihî kaynaklarda XIII. yüzyıldan itibaren karşılaşılan Sibir sözü, bir görüşe göre Moğolcada “bataklık yerde sık...