Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Gürcü ve Ermeni Seferi

TİMUR VE SEFERLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy SOLMAZ İranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye…