Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Gürcistan Kıpçakları

GÜRCİSTAN KIPÇAKLARI

Prof. Dr. Guili ALASANIA Onbirinci yy.’da Karadeniz’e Türkçe konuşan yeni kavimler gelmeye başladı. Yeni gelenler,…