Etiket: Gürcistan

Kıpçaklar, çeşitli özellikleri ile diğer Türk boylarından ayrılır. Onların en...
26.07.2016
3.908
Ahıska (Mesket) Türkleri özellikle trajik bir geçmişleri bulunan göreceli olarak...
06.08.2015
3.802
Güney Kafkasya bölgesinde Moğollar öncesi döneme ait yazılı Türk kaynaklarının...
30.06.2015
3.273
Türklerin tarihte kurduğu büyük devletlerden birisi şüphesiz Büyük Selçuklu Devleti’dir....
28.06.2015
3.464
1578’den 1828 Rus işgaline kadar Anadolu Türklüğünün ayrılmaz bir parçası...
11.06.2014
3.666