Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Güney

TEBRİZ HANLIĞI

Aynur EMENOVA Hanlığın Oluşması, Arazisi ve Nüfusu Tebriz hanlığı 18. yy.’ın ortalarında Azerbaycanda kurulan…