Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Guba Hanlığı

GUBA HANLIĞI

Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu MUSTAFAZADE Bilindiği gibi 1747 yılında Nadir Şah Afşar, saray çalışanlarının suikastı…