Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Göktürkler

Eski Türk Yazıtları

Prof. Dr. Hüseyin Namık ORKUN Göktürk adını verdiğimiz ve genel olarak Türk adı altında tanınan yani altıncı…

Eski Türklerde Bilim

Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta…

Eski Türklerde Yazı

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler…

Karluklar

Prof. Dr. Hüseyin SALMAN İsimleri Çin kaynaklarında Ko-lo-lu, ka-lo-luk, Tibet menbalarında Gar-log, İslâm…

Türgişler

Prof. Dr. Hüseyin SALMAN Çin kaynaklarında Tou-k’i-che, Tou-kiue-che (Fransızca transkripsiyonu ve T’u-k’i-schi…

Uygurlar

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Türk Tarihinde Uygurlar Orta Asya Türk tarihinin eski devrinde bozkır coğrafyasında…

Göktürkler

Türk milletine ad verme şerefi kazanan Göktürklerin tarihi, bağımsız devlet olarak yaklaşık iki yüz yıl sürmüş,…

Orhun Âbideleri

Prof. Dr. Muharrem ERGİN Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin.. İlk Türk tarihi.. Taşlar…

Kök Türklerde Müzik

Yrd. Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL Orta Asya’da kurulan Türk birlikleri içinde, “Türk” adıyla anılan ilk siyasi…