Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Göktürk Yazıtları

Göktürk Yazıtları

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN Kuzey Moğolistan’ın doğusuna düşen Orhun nehri civarında, sekizinci yüzyılın ilk yarısında…