Tarama Etiketi

Göktürk Yazıtları

GÖKTÜRK YAZITLARI

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN Kuzey Moğolistan’ın doğusuna düşen Orhun nehri civarında, sekizinci yüzyılın ilk yarısında dikilmiş olan üç yazılı taş Türk kültür tarihinde mühim bir yer tutar. Çinlilerin TuKiüe adını verdikleri Göktürklerin elli…

ORHUN YAZITLARI: BESLEYİCİ GÜÇ

İnci ENGİNÜNOrhon Yazıtları beni daima çok heyecanlandırmıştır. Henüz lise yıllarında okuduğumuz birkaç satırı içimde bir şeyleri kıpırdatmıştı. Üniversitede merhum hocamız Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat ilk dersinde teksir ettirdiği…