Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Göktürk Kağanlığı

Göktürk Kağanlığı

Bumin Kağan İstemi yabğu tarafından, 552 yılında kurulan Göktürk Kağanlığı, “Türk” adını taşıyan ilk “Türk…