Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Gök Tanrı

Eski Türklerin Dini

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli…

Gök Tanrı İnancı

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar…

Turan Duası

TURAN DUASI Seni, acundan yüce tek 'var' saymışım Tanrı'm Göğe değen başımı, yere eğmişim Tanrı'm Ve gönlümde…

Türk Peygamberler

Tarkan SUÇIKAR “Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular’’ iddiasını ileri atanların niyetlerini okumak çok zor…