Tarama Etiketi

Gök Tanrı

ESKİ TÜRKLERİN DİNİ

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli birikimi bulunmayan dönemin sosyal bilimcilerinin akıllarına gelen ilk mistik yapı Şamanizm olmuştur. Üstelik Şamanizm…

GÖK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar içinde yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Bilinen en eski inanç sistemlerinden biri de Gök Tanrı inancıdır. İ. Kafesoğlu’na göre,…

ESKİ TÜRKLERDE TEK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen TURAN Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru dayanmaktadır. Çünkü Auguste Comte “pozitivist ilmihalini” 1852’de ve…

ESKİ TÜRKLERDE DİN VE DÜŞÜNCE

Türk din tarihinin metodik incelenmesinde G. Mensching ve J. Wach’ın birbirine çok yakın terimlerle ifade ettikleri ve bizim açımızdan da büyük önem taşıyan ikili din tasnifini dikkate almak gerekmektedir. Mensching dinleri “Millî Dinler”…

Bölüm 3.10 – YAKARIŞ

Yamtar, verilen kararı, ertesi gece Gök Börü’ye bildirdiği zaman Gök Börü bağdaş kurmuş olduğu yerden fırlıyarak andasının boynuna sarılmış, onu öpmüştü. O gece Yamtar’ın kılavuzluğu ile Gök Börü ve yedi öğrenci Kür Şad’ın katına  giderek…

TURAN DUASI

TURAN DUASI Seni, acundan yüce tek 'var' saymışım Tanrı'm Göğe değen başımı, yere eğmişim Tanrı'm Ve gönlümde yanına çiçek koymuşum Tanrı'm Bu sevgiyi sen verdin, bu da benim nazımdır Korkak kullarca değil, erkekçe niyazımdır Ey…

“GÖK TANRISI” TERİMİ ÜZERİNE

Doç. Dr. Azmi BİLGİN Tengri kelimesi Köktürk yazıtlarında "gök, gökyüzü," göğün rengi (maviliği) ve "tanrı" anlamlarında kullanılmıştır. Burkana Uygur metinlerinde tanrı kelimesi, "ilâh, tanrı, Buda, Burkan, Efendi" anlamlarına…

TÜRK PEYGAMBERLER

Tarkan SUÇIKAR “Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular’’ iddiasını ileri atanların niyetlerini okumak çok zor değil. Türk Milleti üstünde oynanan oyunun bir parçasıdır bu. Bu komik iddia sahipleri acaba hiç düşünemiyorlar mı? Zorla din…