Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Gazneliler

Gazneliler

Türklerin tarih boyunca yayılıp devletler kurdukları ülkelerden biri de Afganistan’dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II.…