Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Gazne

KARAHANLILAR TARİHİ

Karahanlılar Devleti’ne adını vermiş olan sülâleye çeşitli adların verildiği bilinmektedir. Bu adların içinde en…