TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Gagauz Türkleri" ile Etiketlenen Konular

Sovyetler Birliği’nde ve Balkanlar’da yaşayan Türklerin tarihleri üzerinde oldukça fazla tahrifat yapıldığı artık herkesin malûmudur....