Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Gaflet Uykusu

UYAN EY TÜRK OĞLU !

UYAN EY TÜRK OĞLU ! Er meydanlarından çekilir oldun Çorak iklimlere ekilir oldun Eğilmek bilmezdin bükülür…