TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Festivaller" ile Etiketlenen Konular

Bayram kavramı ilk defa Kaşgarlı Mahmûd’un XI. yüzyılda yazdığı “Dîvân”da görülür. Kaşgarlı, kelimenin aslının “bedhrem”...