Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Fergane Havzası

HOKAND HANLIĞI

İklil KURBAN HOKAND HANLIĞI’NI doğuran düşünce: Devlet ve bağımsızlık denilen ve birbirini tamamlayan bu…

BASMACILAR

Yard. Doç. Dr. İklil KURBAN Coğrafya, tarihin anayurdudur. Fergane Havzası: Bu günkü Özbekistan’ın en doğu…