TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Fergana" ile Etiketlenen Konular

A. Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler Genel olarak VIII. yüzyıl, Orta Asya’nın iki büyük dönemini ayıran...
Sogdiyana (klasik kaynaklarda Sougdian“, Sougd”a ve Sougdi”z), milattan önce 6. asırdan başlayarak milattan sonra 10....
Erken Orta Çağ Devri, güçlü bir Türk Hakanlık devletinin Orta Asya gibi yerleşik ve göçebe...
Uzun zamandır bilinmektedir ki, Batı Türkleri (Tujue), bunların alt kabileleri ve Türgişler (Tuqishi) gibi halefleri...
9 Temmuz’da Fergana Oblast Meclisi yönetimi tarafından bitmeyen “yağmalama ve soygun olaylarından dolayı” bölgede savaş...
Karahanlılar Devleti’ne adını vermiş olan sülâleye çeşitli adların verildiği bilinmektedir. Bu adların içinde en yaygın...
Ekonominin temel direği olan hayvancılık, tarım toplumlarında olduğu gibi kişileri yerleşik bir yaşama bağlamaktan ziyade,...