Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Fatih Sultan Mehmet

İSTANBUL’UN FETHİ

Prof. Dr. Feridun EMECEN Fethin Yakın Arka Planı Küçük bir beylik olarak Bizans’ın sınır boylarında kurulan…