Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Farsça

ALİ ŞİR NEVÂÎ

Prof. Dr. Ali Nihat TARLAN Büyük filozofları, büyük âlimleri, büyük sanatkârları, felsefe, ilim ve sanat yolundaki…

DÎVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatımız, medeniyet âlemine büyük bir iftiharla sunabileceğimiz bir sanat mahsulüdür. Onun için de insan…